Apartman – Bina Yönetimi

izmir apartman yönetimi firması
izmir apartman yönetimi firması

İzmir’de Apartman ve Bina Yönetimi

İzmir’deki apartman ve bina yönetimi hizmetlerimiz, konut yaşamının düzenli, güvenli ve huzurlu olmasını sağlar. Hizmetlerimiz, hem sakinlerin hem de yönetim kurullarının ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunar.

Bakım ve Onarım Hizmetleri: Binaların yaşam ömrünü uzatmak ve değerini korumak için düzenli bakım ve onarım hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetler, binanın her yönüyle bakımını ve düzgün çalışmasını sağlar.

Güvenlik Hizmetleri: Binaların ve sakinlerinin güvenliği, öncelikli bir konudur. Profesyonel güvenlik hizmetlerimiz, binaların güvenli bir şekilde korunmasını sağlar.

Yönetim Danışmanlığı: Bina yönetim kurullarına, karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetler, yönetim planlaması, bütçeleme ve mali yönetim gibi konuları içerir.

Temizlik ve Bakım Hizmetleri: Temiz ve bakımlı bir bina, sakinlerin yaşam kalitesini artırır. Temizlik hizmetlerimiz, binaların genel hijyenik koşullarını korur ve bakım hizmetlerimiz, ortak alanların düzgün bir şekilde bakımını sağlar.

Aidat ve Borç Yönetimi: Düzenli ve şeffaf bir aidat ve borç yönetimi, bina yönetiminin düzgün bir şekilde işlemesini sağlar. Bu konuda sağladığımız hizmetler, aidat ve borçların adil ve düzgün bir şekilde yönetilmesini garanti eder.

İzmir’deki apartman ve bina yönetimi hizmetlerimiz, tüm bu yönleri ve daha fazlasını kapsar. Profesyonel ekibimiz ve sektördeki deneyimimizle, her tür binanın etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için buradayız.

İzmir Apartman Yönetimi

Nüfusun artmasıyla orantılı olarak şehirleşme oranında da görülen artış ve her geçen sene metropolleşen yaşam tarzıyla birlikte bir köyü adeta tek bir çatı altına toplayan apartmanlar ve gökdelenler, komşuluk ilişkilerini zayıflatsa da toplu konutlarda ortak gereksinimlerin doğurduğu güvenlik, temizlik gibi ihtiyaçların karşılanması zorunlu olduğu için apartman yönetimi, bina yönetimi gibi oluşumların doğmasına neden olmuştur.

Apartman ve bina yönetiminde lider kuruluş olan Uçanlar apartman / bina yönetimi, müşterilerine sunmuş olduğu profesyonel yönetim anlayışıyla ortak masrafların tahsilatını ve sirkülasyonunu bilfiil üstlenerek ihtiyaçları belirleyerek gidermekte, yaşanan aksaklık ve sorunları kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmakta, apartman düzenini sağlamakta ve daha birçok sorumluluğu üstlenerek müşteri memnuniyeti odaklı faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bir apartmanda aynı çatı altında yaşayan insanlar, günümüzün yoğun ve stresli yaşamına bir stres daha eklememek için apartman ya da bina yönetim sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmakta ve bu sorumluluğu bu alanda faaliyet gösteren firmalara yüklemek istemektedirler. İzmir halkı, bu konudaki tercihini bu konudaki görevini ve sorumluluğunu istekli ve yeterli bir şekilde yerine getiren, apartman ve bina yönetiminde aldığı doğru kararlarla apartmanda ve binada düzeni ve disiplini sağlayan, sürekli sirküle edilmesi gereken işlerle ilgili üstlendiği sorumluluğu hiçbir aksaklığa yol açmadan yerine getiren ve sunduğu profesyonel hizmetle bu alanda öncü kuruluş olan Uçanlar apartman / bina yönetiminden yana kullanmaktadır.

Apartman ve Bina Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar Nelerdir?

Site ve binanın düzenini sağlamak için ortak gereksinimlerin zorunlu kıldığı ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.

Apartman ya da binanın düzenli aralıklarla yapılması gerekli bakım işlerini yapar.

Ortak kullanılan alanların sürekli iyileştirerek geliştirir.

İhtiyaç olduğunda ivedi olarak tadilat ve onarım işlerini yapar.

Apartman ya da binada ikamet eden sakinlerin görüş ve önerilerini dinleyerek değerlendirir.

Apartman ya da binaya ait alanlardaki genel işleri takip ederek problem olduğu zaman sorunsuz bir şekilde yerine getirir ve bununla ilgili sorumluluk üstlenmekten kaçınmaz.

Apartman ya da binada ikamet edenlerin şikayetleriyle ilgilenerek gerekeni temin ve tahsis edip sorunu giderir.

Kat mülkiyetinin 35. maddesi kapsamında yer alan genel yönetim işlerinin tümüyle ilgilenir.

Profesyonel Apartman Yöneticiliği Nasıl Yapılır?

Çağımızda yaşam her geçen sene daha da hızlandıkça bu hıza yetişebilmeye çalışan insanlar maalesef komşuluk ilişkilerini aksatmaya başladı. Özellikle apartman ve bina yönetiminde ortak giderlerin karşılanması için toplanması gereken aylık aidatların toplanması, temizlik, güvenlik ve yönetim gibi daha birçok iş karmaşaya dönüştüğü için çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. Zaten büyükşehirlerde süregelen hızlı bir yaşamda bu tür problemlerin sorumluluğunu üstlenmekten kaçınan apartman ve bina sakinleri, apartman ve bina yöneticiliği için Uçanlar apartman / bina yönetimi gibi işini profesyonel olarak yapan firmalara gereksinim duymaktadır. Uçanlar apartman / bina yönetimi, profesyonel apartman yöneticiliği misyonuyla müşterilerine hizmet vererek onların memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Uçanlar apartman / bina yönetimi tarafından sunulan profesyonel apartman ve bina yöneticiliği sayesinde apartman ya da binada ikamet eden sakinler, yöneticilik işleriyle ilgili ortaya çıkan tüm problemlere son vermektedir. Apartman ya da bina sakinleri ne yönetici olmak, ne de yönetici seçmek zorunda kalıyor. Bu işlerde gerekli sorumluluğu üstlenecek Uçanlar apartman / bina yönetimi ile iletişime geçmek yeterlidir.

Batı ülkelerinde uzun zamandır uygulandığı için zaten bir meslek grubu haline gelen profesyonel apartman yöneticiliği, apartman ve bina sakinlerinin sırtından dev bir yükü almaktadır. Profesyonel apartman yöneticiliği zihniyetiyle hareket eden Uçanlar apartman / bina yönetimi, apartman ya da binadaki huzurun sağlanmasında çağdaş değerlere uygun idare anlayışı ve uzman yönetim prensibiyle ciddi bir rol üstlenmektedir. Uçanlar apartman / bina yönetimi, kat maliklerinin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında, teknik bakım programlarının ve personel iş çizelgesinin takip edilmesinde üstüne düşeni layıkıyla yerine getirmektedir.

Uçanlar apartman / bina yönetimi tarafından sunulan profesyonel apartman yöneticiliği ile aidat toplama işlemlerinde komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek riskler ortadan kalktığı için maliklerin yaşam kalitesi artmaktadır. Adeta karmaşık bir sorun yumağına dönüşen apartman ve bina yönetiminde profesyonelleşmeye gidilmesi yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirmektedir. Profesyonel apartman yöneticiliği, çok fazla sermeye gerektirmediği gibi henüz piyasa doygunluğu olmadığı için yatırımcısına da ciddi kazanç sağlamakta ve en önemlisi de apartman ve binalarda yaşanan yöneticilik krizine ve stresine son noktayı koymaktadır.

Apartman ya da binada oturan malikler, yaptıkları ödemelerin ve yapılan harcamaların detaylarına kendilerine verilen web adresinden istedikleri zaman ulaşabilirler. Böylelikle aidat paralarının nereye harcandığı ile ilgili zihinlerdeki şüpheler ortadan kalktığı gibi güvenli ve şeffaf yönetim anlayışıyla malikler konforlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmektedir. Apartman ve bina yönetimlerinde fatura hileleri çok fazla yapılmaktadır. Hiçbir firmadan sipariş dahi almadan işlerin yakınlara ya da tanıdıklara yaptırılması, bunun neticesinde alınan komisyonlar, şişirilen faturalar ve yapılmayan işlerin yaptırılmış gibi gösterilmesi, şahsi işlerin sanki apartmanın ya da binanın işiymiş gibi gösterilmesi ve daha birçok hile fatura üzerinden yapılabilmektedir. Uçanlar apartman ve bina yönetimi, yaptığı her harcamayı faturalandırmakla birlikte malikler talep ettiği takdirde yapılan işin detaylarıyla ilgili de malikleri bilgilendirmektedir.

Profesyonel Apartman Yöneticiliği Neden Gerekli?

Çağımızın sosyo-ekonomik yapısından dolayı ülkemizde konut sitelerinde yani toplu yapılaşmada ciddi bir artış yaşanmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm planlarının projelendirilerek uygulanmaya başlanması, insanlarımızın temiz, güvenli, bakımlı ve kendisini özel hissedebileceği yaşam ve iş alanlarında yaşamlarını sürdürmesi için ciddi bir atılım olmuştur.

İklimsel yani coğrafi koşullar, firmaların mali yapısı ve profesyonelliği kapsamında inşaatların 18-36 aralığında tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır. İnşaat süreci 2-3 yıl sürse de insanlar onlarca yıl bu apartman ya da binalarda oturmakta ve birbirleriyle komşuluk ilişkileri yaşamaktadırlar. Günümüzde inşa edilen apartman ya da binalar, coğrafi yapı ve deprem riskine göre birkaç daireden oluşabildiği gibi yüzlerce daireden de oluşabilmektedir. Daire sayısı arttıkça ortak ihtiyaçlar ve giderler de arttığı için profesyonel apartman ya da bina yöneticiliği kaçınılmaz hale gelmektedir.

Günümüzde apartman ya da binaların hukuki, mali, sosyal, resmi ve idari iş ve işlemlerinin artmasıyla birlikte bu iş ve işlemleri takip ederek zamanında yapacak olan profesyonel yönetime gereksinim doğurmuştur. Eskiden apartman ya da bina yöneticiliği bu konuda hiçbir tecrübeye ve eğitime sahip olmayan emekli kişiler tarafından yapılsa da günümüzde apartman ve binaların yüksek katlı ve genellikle site şeklinde inşa edilmesi nedeniyle yöneticiliğin emekli kişiler tarafından yapılması yönetim zafiyeti doğurmakta ve çeşitli sürtüşmeler yaşanmasına yol açtığından olaylar bazen adli boyutlara dahi varabilmektedir. Ayrıca kültür ve yaşam tarzı da bu tür sürtüşmeleri tetikleyen bir başka faktördür.

Toplu Yapı Yönetimleri tüzel kişiliğe sahip olmadığı için vergi detay mevzuatında da farklı yorum ve istisna uygulamalar görüldüğünden yürürlükteki bu konu ile ilgili kanunlara muhalefet nedeniyle yönetimlerdense, özel kişiliğinden dolayı her bir kat maliki için ayrı ayrı hukuki işlem başlatılabilmektedir.

Apartman ve binaya ait hukuki, mali, sosyal ve idari işlerin oldukça detaylı olan kanun ve mevzuata uygun yapılabilmesi için bu kanun ve mevzuata tümüyle hakim olan profesyonel yönetimlere gereksinim vardır. Günümüzde apartman ve bina yönetimi için yönetici ve deneticilere, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, Uçanlar apartman / bina yönetimi gibi bu alanda profesyonelleşmiş yönetim firmalarına ihtiyaç vardır. Uçanlar apartman / bina yönetimi, apartman ve binanın peyzaj, temizlik, güvenlik, teknik bakım gibi saha hizmetleri dahil mali, hukuki, idari ve sosyal işlerinin de aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli eğitime ve tecrübeye sahip personeller ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermektedir.

Uçanlar Apartman / Bina Yönetimi Neden Tercih Edilmeli?

İnsanlar, günümüzde gelişmiş apartman ve binalarda yaşamlarını sürdürmeye başladığı için bu tür gelişmiş apartman ya da binaların emekli ya da amatör kişiler tarafından yönetilmesi birçok yönetim zafiyeti doğurduğundan kat malikleri arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanmaması için profesyonel olarak hizmet veren Uçanlar apartman / bina yönetimi, kurallar, yönetmelikler ve kanunlar kapsamında çağdaş bir hizmet sunmaktadır.

Apartman ve bina için yapılan hizmetlerin kalitesine ve sürekliliğine önem verildiği gibi apartman ya da bina hakkındaki genel bilgileri ve belgeleri edinmektedir. Apartmanın yönetim planını, kat maliklerinin telefon ve adres bilgilerini, apartmanda ya da binadaki mal sahipleri ve kiracıların kimler olduğunu, apartmanda ya da binada görev yapan personel hakkındaki gerekli bilgileri, apartman ya da binadaki asansör, jeneratör gibi demirbaşlarla ilgili genel bilgileri ve apartman ya da binanın geçmiş dönemdeki hukuksal durumu hakkındaki bilgileri faaliyetlerini sağlıklı şekilde yürütmek için edinmektedir.

Apartman ya da bina yönetiminin büyük bir sorumluluk gerektirdiğinin bilincindedir. Bu sorumluluğu basite indirgemeden düzeni ve huzuru en iyi şekilde sağlamak için sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirmeye çalışır.

İhtiyaçlar doğrultusunda almış olduğu kararları ve talimatları hayata geçirirken kat maliklerinin bu kararlara ve talimatlara itirazları olduğu takdirde değerlendirerek kat maliklerine kararın neden alındığını ya da böyle bir talimatın neden verildiğini artıları ve eksileriyle açıklar. Bu açıklamanın ardından kat maliklerinden gelen yeni fikirleri değerlendirerek kendi fikrinde ısrarcı olmaz. Böylelikle kat maliklerinin de karara ve talimata yönelik onayını alarak onların güvenini kazanır. Kat malikleri de karar ve talimatın apartmanın ya da binanın yararına olacağını düşünmeye başladığından karşılaşılan sorunlarda ciddi bir azalma olur. Ayrıca bu karar ve talimatların hayata geçirilmesinde karşılaşılan diğer problemlerle bire bir ilgilenir.

Apartman ya da binanın tümünü ilgilendiren tebligatı kabul ettiği gibi apartman ya da binaya dair borç ve diğer sorumluluklarını yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava açmanın yanı sıra icra takibiyle de ilgilenmektedir.

Apartman ya da binayı ilgilendiren bir sürenin geçmemesi ya da bir hakkın kaybolmaması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Apartman ya da binayı suiistimal ettiği yönünde bir suçlamayla karşılaşmamak için şeffaf bir yönetim anlayışını tercih etmektedir.

Apartman ya da binanın temizliği, otomatik, doğalgaz faturalarının zamanında yatırılması, aidatların düzenli olarak toplanması için gerekli takibin yapılması ve kat malikleri kurulu tarafından verilen kararların uygulanması için gerekli tüm çalışmaları yapar.

Apartman ya da binanın amacına uygun kullanılmasını ve korunmasını sağladığı gibi bakım ve onarımının yapılması için gerekli tedbirleri alarak verilen hizmetin aksamamasına dikkat etmektedir. Bağımsız bölümlere ait toplanması gereken kiraları toplamaktadır. Ayrıca herhangi bir şaibeye yol açmamak için elden tahsilat kesinlikle yapmamakta tüm ödemeleri banka üzerinden almakta ve yine yapılması gereken ödemeleri banka üzerinden yapmakta ve hepsini ayrı ayrı faturalandırmaktadır.

Apartman ya da bina adına borç alıp vermediği gibi çek de düzenlemez. Banka hesabında yeterli miktarda nakit olduğu müddetçe bütün ödemeleri gününde yapmaya aşırı dikkat eder. Genel hesap çizelgesi hazırlayarak zamanı geldiği zaman bunu denetime tebliğ eder. Bu genel hesap çizelgesini apartmanın ilan panosuna astıktan sonra ödemelerini zamanında yapmayanlarla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatır ve takip eder.

Profesyonel yöneticilik anlayışıyla işini yaptığı için bütün kat maliklerine eşit davranır. Hiç kimsenin hakkını yememeye ve işini adaletli şekilde yapmaya dikkat eder.

Önceki İçerikStore Perde Temizliği
Sonraki İçerikSite Yönetimi