Site Yönetimi

izmir site yönetim firması
izmir site yönetim firması

İzmir Site Yönetiminde Profesyonellik

İzmir’de site yönetimi, mülklerin bakımından ve güvenliğinden, sosyal tesislerin işletilmesine kadar geniş bir yelpazede hizmetleri içerir. İşte İzmir’deki site yönetim hizmetlerimizin sunduğu çözümler.

Bakım ve Onarım Hizmetleri: Tesislerin düzgün çalışması ve yapının bütünlüğünün korunması, site yönetiminin temel unsurlarındandır. Bakım ve onarım hizmetlerimiz, mülklerin uzun ömürlü ve problemsiz olmasını sağlar.

Güvenlik ve Gözetim Hizmetleri: Güvenlik, site sakinlerinin huzur ve güvende hissetmelerini sağlar. Profesyonel güvenlik ve gözetim hizmetlerimizle, sitenizin güvenliğini 24/7 sağlıyoruz.

Sosyal Tesis Yönetimi: Sosyal tesisler, bir sitenin topluluk yaşamını zenginleştirir. Sosyal tesis yönetimi hizmetlerimizle, tesislerin verimli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlıyoruz.

Temizlik Hizmetleri: Temiz bir çevre, site sakinlerinin yaşam kalitesini artırır. Temizlik hizmetlerimiz, sitenin genel görünümünü ve hijyenik koşullarını mükemmel bir seviyede tutar.

Aidat ve Borç Yönetimi: Aidatların ve borçların düzenli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi, site yönetiminin önemli bir yönüdür. Bu konuda sağladığımız hizmetler, tüm işlemlerin adil ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri: İyi bir site yönetimi, sakinlerle açık ve etkili bir iletişim kurmayı gerektirir. Ayrıca, site sakinlerine yasal ve teknik konularda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İzmir’deki site yönetim hizmetlerimiz, sitenizin günlük işleyişini ve sakinlerinin memnuniyetini optimize etmeye yöneliktir. Sektördeki deneyimimiz ve profesyonel yaklaşımımızla, sitenizin ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı ve etkin çözümler sunmaktayız.

İzmir’de Site Yönetimi Firması

Günümüzde en fazla tercih edilen toplu yaşam alanlarından olan sitelerin kendilerine ait masrafları olmaktadır. Günümüzde insanların siteleri tercih etmelerinin birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Bazı insanlar rahat bir yaşam sürmek için, bazı insanlar sitelerin sosyal imkanlarından istifade etmek için, bazı insanlarda güvenli bir yaşam için sitelerde yaşamayı tercih etmektedir.

Yukarıda değinilen sitelerin masraflarının karşılanabilmesi için komşuluk ilişkilerine zarar vermeden sitelerin ortak giderlerinin eşit olarak paylaştırılması zorunluluğu ise profesyonel yöneticilik sistemini kaçınılmaz hale getirmektedir. Profesyonel yöneticilik sistemi ile öncelikli olarak hedeflenen sorumlulukların düzenli olarak yerine getirilmesinin temin edilmesidir.

Sitelerde Profesyonel Yönetim Neden Gerekli?

Günümüzde siteler için profesyonel yönetim anlayışı kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Farklı kültür ve coğrafyadan birçok insanın yaşadığı sitelerin yönetilmesi oldukça zor olduğundan, bu konuda yeterli tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olan Uçanlar site yönetiminden hizmet alınması en sağlıklı tercihtir. Toplu yaşam alanları olan sitelerin hiçbir tecrübesi ve bilgi birikimi olmayan firmalar tarafından yönetilmesi sonucunda yapılması gerekli iş ve işlemler gereği gibi takip edilmeyeceği için zamanında yapılamayacak ve aksamalar yaşanacaktır. Sistemde yaşanan bu aksaklıklar ise kaos ortamı oluşmasına neden olacaktır. Bu tür kaoslar ise sitede ikamet eden sakinlerin yönetim hizmeti aldığı firmadan memnuniyet seviyesini düşürecektir.

Sitelerin temizlik ve bahçe bakım ihtiyaçlarının yanı sıra elektrik, güvenlik gibi giderlerinin karşılanabilmesi için her ay belirli bir miktarda aidatın toplanması zorunludur. Bu aidatların aksatılmadan site sakinlerinden toplanması ve hizmetlerin aksamaması içinde profesyonel olarak hizmet veren site yönetimlerine gereksinim vardır. Uçanlar site yönetimi, site ihtiyaçlarının karşılanması için toplanması gereken aidatı toplamakta, sitede yaşayan insanların sorunlarını ve bu sorunlardan kaynaklı komşular arasındaki sıkıntıları sorarak araştırmakta ve çözüme kavuşturmak için çalışmaktadır. Ayrıca site yönetimiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve sorunları ilk ağızdan dinlemek içinde düzenli aralıklarla site sakinleriyle toplantı düzenlemektedir.

Uçanlar site yönetiminden profesyonel hizmet alan siteler, en kaliteli yönetim hizmetini aldıkları için kolay kolay hiçbir sorunla karşılaşmamakta ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmektedir. Uçanlar site yönetimi, sitenin borçlarını düzenli olarak topladığı aidat ile zamanında ödemekte, sitenin tadilat ve bakım işleriyle ilgilenmekte, çevre düzenlemesini ve temizliğini yaptırmakta ve tüm bunları şeffaf bir yönetim anlayışıyla gerçekleştirerek zihinlerde ödenen aidatlara dair hiçbir şüpheye mahal vermemektedir.

Site Yönetiminin Görevleri Nelerdir?

Günümüzde sitelerin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için profesyonel bir yönetim sistemine gereksinim duyulduğuna yukarıda değinildi. Peki, ‘Site yönetimi neler yapmalı? Görevleri ve sorumlulukları nelerdir?’ Site yönetiminin görev sorumlukları ile yapması gerekenler şöyle sıralanabilir;

Kat malikleri kurulu tarafından verilen kararları uygular.

Sitelerin inşa ediliş amacına uygun kullanılması, korunması, bakım ve onarımının zamanında yapılması için gereken tüm tedbirleri almaktadır.

Sitenin genel yönetim işleri arasında yer alan korunma, temizlik, bakım ve onarım gibi bakım işlerinin yanı sıra kalorifer, asansör, güvenlik, aydınlatma gibi tüm işlerle ilgilenir. Bu işlerin aksatılmadan ve zamanında yapılabilmesi için belirlenen miktarda aidatın toplanması ve bu aidatı ödemeyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılarak takip edilmesi de site yönetiminin görevleri arasında yer almaktadır.

Site yönetimini ilgilendiren diğer bütün ödemeleri kabul eder. Kat maliklerince yetkili verildiği takdirde bağımsız bölümlerdeki kiraları toplar. Siteye ait olan ve site yönetimi tarafından ödenmesi gereken borçları öder.

Sitenin tamamını ilgilendiren tebligatı kabul eder.

Siteyi ilgilendiren iş ve işlemlerin sürelerinin geçmemesi ve herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için gerekli takipleri yapar ve alınması gerekli tüm tedbirleri alır.

Sitenin korunması ve bakımı konusunda sitede oturan sakinlerin faydasına olan hususlarla ilgili gerekli tedbirleri site sakinleri adına alır.

Siteyi ilgilendiren borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen site sakinlerine karşı dava açmakta ve icra takibi başlatıldığı takdirde icra takibini yapmakta, kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirmekte, toplanan aidatları, avansları ve diğer paraları yatırmak ve gerektiğinde çekmek için bir bankada hesap açtırmaktadır.

Siteye ait asansörlerin güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için aylık bakımlarının yanı sıra yıllık kontrollerini ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak yetkili teknik firmaya yaptırmakta ve bu işlemlerden kaynaklı masrafların ödemesini yapmaktadır.

Sitenin yapısal arızalarıyla ilgilendiği gibi adil gider eşitliğini sağlamakta, temizlik ve hizmet bedellerinin uygun fiyatlarla alınması için gerekli piyasa araştırmasını yapmaktadır.

Uçanlar Site Yönetimi Neden Tercih Edilmeli?

İnsanlar, ekonomik olmasının yanı sıra güvenlik kaygılarından dolayı da sitelerde yaşamaya yönelmektedir. Günümüzde sitelerde yaşamak adeta bir akım haline dönüştüğü için sitelerde yaşayan nüfus genellikle küçük bir köyün nüfusundan fazla olabilmektedir. Sitelerin nüfusu arttıkça, toplu yaşamın getirdiği zorluklarda o derece artmaktadır.

İnsanların bir arada yaşamasının mümkün olabilmesi için yazılı haldeki kuralların yanı sıra yazılı olmayan kurallara da ihtiyaç vardır. Her insanın, her zaman aynı saygı ve hoşgörü içerisinde olması elbette beklenemez. Yazılı olmayan toplum kuralları her ne kadar yeterli düzeyde olsa da insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde aynı toleransları her zaman göstermesini beklemek pek de gerçekçi değildir.

Bu nedenle yazılı olmayan görgü kurallarının yanı sıra yazılı kurallara da gereksinim duyulmaktadır. Bundan dolayı da kat mülkiyeti kapsamında yer alan site yönetimleri kanunu ile site yönetimleri güvence altına alınmıştır.

Kat mülkiyetine göre 8 ya da daha fazla bağımsız bölümü bulunan apartman ve sitelerde yönetim oluşturulması zorunludur. Bu da apartman, site gibi toplu yerleşim alanlarında 8 ya da daha fazla konut, iş yeri gibi bağımsız bölümlerin bulunması halinde site yönetimine gereksinim olduğu anlamına gelmektedir.

Uçanlar site yönetimi tarafından sunulan profesyonel hizmet ile site ile ilgili yaşanan birçok sorunun giderilmesi mümkündür.

Uçanlar site yönetimi, site yönetimi için gerekli olan tecrübeye sahip olduğu gibi hukuk, mali işler, inşaat, çevre düzenlemesi, güvenlik, temizlik, çevre düzenlemesi gibi uzmanlık gerektiren işlerin üstesinden gelmek için gerekli kapasiteye sahiptir.

Toplu yaşam alanları olan sitelerde sanılandan çok daha fazla problem yaşandığı gerçeği yadsınamaz. Hele de site yönetimi, o siteyi yönetecek yetkinliğe sahip olmayan firmaların eline bırakıldığı zaman bu problemler daha da büyüdüğü gibi hem mali, hem de zaman açısından kayıplara neden olmaktadır. Bu tür sorunların çözüme kavuşmasında ve sitenin gerekli yetkinliğe sahip bir firma tarafından yönetilmesinde yapılması gereken tek şey Uçanlar site yönetimi ile anlaşma sağlanmasıdır.

Kat malikleri, sitedeki iş yeri sahipleri ve sitede kiracı olarak ikamet edenler arasında yaşanan uyuşmazlıklar çoğu zaman içinde çıkılması imkansız hale gelebilmektedir. Ayrıca sitedeki tadilat işlemleriyle ilgili sorunlar yaşanabilmekte, ortak alanların kiraya verilmesi halinde tahsilat problemleri ortaya çıkabilmekte ve daha birçok zorlukla baş etmek zorunda kalınabilmektedir. Sitelerde karşılaşılan bu tür zorlukların üstesinden kolayca gelmek için ise site yönetiminde gerekli tecrübesi olan ve mali konular ile ilgili de yeterli bilgiye sahip Uçanlar site yönetiminden hizmet alınması yeterli olacaktır.

Sitelerde en fazla yaşanan problemler arasında çöp toplamada yer almaktadır. Bazı kat malikleri çöplerini belirlenen saatler haricinde çöp için belirlenen alana bırakabilmekte, çöpler belirlenen saat aralığında çöp için belirlenen alana bırakılsa bile sızıntı yapmayacak şekilde ambalajlanmamakta ya da çöpler belirlenen çöp alanlarının dışına bırakılabilmektedir. Bu konuda yönetmeliğe ve mevzuata tamamen hakim olan Uçanlar site yönetimi, site sakinlerini öncelikle kurallara uyması konusunda uyarmakta, buna rağmen ısrar edildiği takdirde yaptırım yetkisine başvurmaktadır.

Önceki İçerikApartman – Bina Yönetimi
Sonraki İçerikAVM Yönetimi