Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon Ozonla Temizlik

Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon Ozonla Temizlik

Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon İzmir

Ozon gazı; atmosferdeki oksijenin güneşten gelen ışınlar tarafından parçalanarak ozon moleküllerine dönüşmesiyle oluşur. İnsanlar ise ozon gazını elektrik enerjisi yardımıyla havada bulunan oksijeni parçalayarak ya da saf oksijenden üretir. Üretilen ozon gazı birçok sektörde kullanıldığı gibi temizlik sektöründe de günümüzde oldukça tercih edilen bir yöntemdir. İzmir temizlik şirketi olarak bu yöntemi kullanmaktayız.

Ozon gazı uzun süredir sağlık sektöründe kullanıldığı gibi artık günümüzde yaşam alanlarının temizliğinde ve dezenfeksiyonunda da tercih edilmektedir. Ev ve iş yerlerinde yapılan günlük ve yüzeysel temizlik yaşam alanlarının virüs ve çeşitli mikroorganizmalardan arındırılmasında yeterli olmamaktadır. O yüzden insanlar yaşam alanlarının daha sağlıklı olabilmesi için temizlikte çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Ozon gazı ile dezenfeksiyon işlemi de bu yöntemlerden biridir.

Ozonla Temizlik İzmir

Ozon gazı bilinen en güçlü dezenfektandır ve oksidasyon gücü çok fazla olan bir gazdır. Oksidasyon gücünün yüksek olması virüs ve bakterilerin üzerinde etkin bir rol oynamasını sağlamaktadır. Ozon gazı aynı zamanda doğal bir dezenfektan olduğu için kullanıldığı alanların giderek artmasına ve güvenilir bir yöntem olarak yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Günümüzde yaşam alanlarının temizliğinde tercih edilen ozon gazı ile dezenfeksiyon işlemi özellikle ortamdaki küf, mantar, mikrop bakteri, virüslerin ortadan kaldırılmasında; çocuk ve yaşlıların yaşadığı ortamların sterilize edilmesinde; ortamdaki havanın kalitesinin arttırılmasında; yaşam alanlarında meydana gelen kötü kokuların giderilmesinde güvenle kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca hastanelerde, resmi dairelerde, otellerde, ortam dezenfeksiyonunda,  su depolarının temizliğinde, sitelere ait su depolarının sterilizasyonunda kullanılan etkili bir dezenfeksiyon yöntemidir.

Ozon gazı güçlü dezenfeksiyon özelliğiyle kullanıldığı alanlardaki gözle görülmeyen sağlığa zararlı mikroorganizmalarla etkili ve hızlı bir şekilde savaşmakta ve yok etmektedir. Temizlikte kullanılan kimyasal maddeler yüzeysel bir temizlik sağlarken ozon gazı ile yapılan dezenfeksiyon işlemi; döşemelerde, koltuklarda, dolap içlerinde, tuvalet, banyolarda ve çeşitli yüzeylerde birikmiş bakterileri derinlemesine temizler ve güvenli bir şekilde yok eder.

Ev ve iş yerlerinde uygulanan ozon gazı ile dezenfeksiyon yöntemiyle çeşitli hastalıklara yol açan mikrop ve virüslerden kimyasal kalıntı olmadan kurtulmak ve klasik temizleme yöntemleriyle elde edilemeyen derinlemesine dezenfeksiyon yapmak mümkün olabilmektedir.

Yaşam alanlarının steril olması sağlık ve kaliteli yaşam açısından oldukça önemlidir. Ozon gazı bilinen en güçlü ve doğal dezenfeksiyon olması özelliği ile ozon gazı ile yapılan dezenfeksiyon birçok alanda olduğu gibi yaşam alanlarının temizliğinde de hiçbir kimyasal kullanılmadan güvenli bir şekilde steril ortamlar oluşturmaktadır.

Son yıllarda yaygınlaşan ozon gazı ile temizlik yaşam alanlarında bakteri ve virüsleri yok edebilmesi açısından oldukça etkili olduğu için tercih edilmektedir. Ayrıca ozon gazı  doğal bir gaz olduğu için yaşam alanlarında yaptığımız günlük temizlik işlemleri sırasında bir çok yüzeyde gözle göremediğimiz mikrop, bakteri ve çeşitli mikroorganizmaları yok edebilmesi  ve kullandığımız temizlik malzemelerinin ulaşamadığı bölgelere ulaşabilmesi açısından diğer temizlik yöntemlerinden daha avantajlıdır.

Ozon gazı doğal bir gaz olduğu için kullanılan alanlarda hiçbir kimyasal kalıntı bırakmamaktadır. Kullanımı kolay ve çok etkilidir. Oksijenden veya soluduğumuz havadan elde edildiği için kullanıldığı alanlarda koku ve tat bırakmaz. Bu yüzden insan sağlığına zarar vermez. Ozon gazı kullanıldıktan hemen oksijene dönüşmesi yönüyle kullanıldığı yerlerde kalıntı bırakmaz tam aksine kullanıldıktan hemen sonra oksijen üretir. Bu yüzden doğaya zarar vermez. Çevre kirliliğine yol açan diğer temizlik ürünleri gibi kimyasal kalıntı bırakmaz. Kullanılan kimyasal maddelerin kalıntılarını temizleyerek doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Kullanılan diğer temizlik yöntemlerinden daha avantajlı olan bu yöntem profesyonel olarak tarafımızdan uygulanmaktadır. Yaşam alanlarınızın hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde, oluşturduğumuz profesyonel bir ekip tarafından ozon gazı ile dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirmekteyiz.