AVM Yönetimi

izmir avm yönetim firması
izmir avm yönetim firması

İzmir’deki AVM Yönetiminde Lideriz: Etkili Stratejiler, Yenilikçi Çözümler

AVM yönetimi, bir alışveriş merkezinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlar. İzmir’deki hizmetlerimiz, AVM’lerin operasyonel verimliliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığını artırmayı hedefler.

İzmir’in canlı ve hızlı tempolu alışveriş sahnesinde, AVM yönetiminde lideriz. Hizmetlerimiz, alışveriş merkezlerinin müşteri memnuniyetini artırarak daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmalarını ve pazarda güçlü bir konum elde etmelerini sağlar.

Yönetim stratejilerimiz, geniş bir hizmet yelpazesi sunar. Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tesis yönetimi, güvenlik hizmetleri, temizlik ve bakım hizmetleri gibi alanlarda destek sağlarız.

Aynı zamanda, yenilikçi çözümlerimizle alışveriş deneyimini geliştiririz. Dijital teknolojileri ve veri analitiği kullanarak müşteri davranışlarını anlamak ve AVM’nin genel performansını iyileştirmek için bu bilgileri kullanırız.

İzmir’deki AVM’ler için sunduğumuz yönetim hizmetleri, alışveriş merkezinin işleyişini, mali performansını ve müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçlar. Profesyonel ve deneyimli ekibimizle, AVM’nizi zirveye taşıma konusunda sizinle birlikte çalışmaya hazırız. AVM’nizin başarısını optimize etmek ve İzmir’deki en iyi alışveriş deneyimini sunmak için bize ulaşın.

İzmir’deki AVM yönetim hizmetlerimiz

Tesis Yönetimi: Tesislerin verimli ve etkin bir şekilde işletilmesi, AVM’nin genel başarısı için kritiktir. İzmir’deki hizmetlerimiz, tesis yönetiminde mükemmeliyeti sağlar. Bu, periyodik bakım, onarım ve iyileştirme hizmetlerini içerir.

Güvenlik Hizmetleri: Güvenli bir alışveriş deneyimi, müşteri memnuniyetini artırır ve müşterilerin tekrar gelmesini sağlar. Profesyonel güvenlik hizmetlerimiz, AVM’nizin ve ziyaretçilerinin güvenliğini garanti altına alır.

Temizlik Hizmetleri: Temiz ve hijyenik bir ortam, ziyaretçilerin alışveriş deneyimini olumlu etkiler. Profesyonel temizlik hizmetlerimiz, alışveriş merkezinizin her zaman mükemmel bir durumda olmasını sağlar.

İzmir AVM Yönetimi

Ülkemizde şehirleşmenin hızla artmasıyla doğru orantılı olarak alışveriş merkezi yani kısa adıyla AVM sayısında da hızlı bir artış vardır. Bu durumda AVM yönetiminin önemini artırmaktadır. AVM denildiği zaman sadece ziyaretçiler ve müşteriler değil, o AVM’de faaliyet gösteren firmalar ve görev yapan personelde dikkate alınmalıdır. Birinin diğerinden bağımsız olarak düşünülmesi AVM yönetiminde ciddi aksamalara neden olacaktır. Ayrıca AVM’ye alışveriş için gelen müşteriler ve ziyaretçiler ile AVM’de faaliyet gösteren firmalar ve çalışan personel arasındaki iletişimin sağlıklı olması, AVM’de düzenin ve huzurlu bir çalışma ortamının temin edilmesi için AVM yönetiminin tecrübeli ve gerekli donanıma sahip olması büyük önem taşımaktadır.

Uçanlar AVM yönetimi, AVM’nin yönetilmesini basite indirgemeden işini büyük bir ciddiyetle yapmakta, hümanist bakış açısıyla faaliyetlerini yürütmekte ve her bir yatırımcıya ayrı bir birey olarak yaklaşarak onlara önemsendiğini ve değer verildiğini hissettirdiği gibi ödül-ceza dengesinde de adil olmaya çok dikkat etmektedir.

AVM Nasıl Yönetilir?

Uçanlar AVM yönetimi, AVM yönetimini üstlendikten sonra işinin ehli olsa dahi her AVM’nin kendine has yapısı ve sistemi olduğu için AVM’nin nasıl yönetileceği ile ilgili ciddi araştırmalar yapmaktadır. Birçok kuralın bütün AVM’lerde geçerli olmasına rağmen her AVM’nin bünyesindeki firmalar ve müşteri portföyü farklı olduğu için her AVM’nin aynı mantıkla yönetileceğinin düşünülmesi son derece yanlıştır.

AVM’yi yönetecek olan ekibin AVM inşaatı devam ederken oluşturulması halinde yönetim ekibi, ilk aşamadan başlayarak son aşamaya kadar gerekli her tür bilgiye sahip olacağı için AVM’yi daha sağlıklı yönetir. Ayrıca yönetim ekibi, AVM’nin lokal arenadaki sosyal ve ekonomik durumu hakkında gerekli bilgiye sahip olmalı, insanların nelere ihtiyaçları olduğu hakkında araştırmalar yaparak doğru tahminler yapabilmeli ve diğer alışveriş merkezlerinin gerisinde kalmamak için planlama ve kiralama işlerini en ince detayına kadar hesap ederek yapmalıdır.

AVM bünyesinde faaliyet gösteren firmaların kar etmeleri ve kiralarını düzenli olarak ödemeleri için gerekli ortamın hazırlanması da AVM yönetiminin sorumluluğundadır. Ayrıca AVM yönetimi, müşteri potansiyelinin yanı sıra AVM’nin tercih edilme nedenlerini de en iyi şekilde analiz ederek bu analizler doğrultusunda ziyaretçi sayısını artırmak için gerekli çalışmaları yapmalıdır.

Sektörde rekabet halinde oldukları diğer AVM’leri sürekli takip içerisinde olmalı, onlardan daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla çalışarak ve cazip kampanyalar oluşturarak yatırımcıların kendi AVM’lerine yönlenmesi için çalışmalıdır. Müşterilerin sürekli aynı anlayışla karşılanması bir zaman sonra müşteri kaybına neden olacağı için müşterilerin sürekli olarak yeni bir anlayışla karşılanması için fikirler üretmeli ve müşterilerin AVM’den beklentileriyle ilgili firmaları sürekli bilgilendirmelidir.

Uçanlar AVM yönetimi, AVM’nin en iyi şekilde yönetilmesi için kısa dönem için uygulayacağı planları yaptıktan sonra bu planları orta vadeli planlar ile eşgüdümlü şekilde yürüterek uzun vadeli planların içerisine başarıyla entegre etmektedir. Bütün plan türlerinde yaptığı ara değerlendirmeler sayesinde aksayan taraflar da iyileşmeyi sağlamak için gerekli eylem planlarını hazırlar ve uygular.

Ayrıca AVM’nin çalışma verimini artırmak için yeni ekipler oluşturduğu gibi sektördeki diğer AVM’lerle rekabetten uzak kalmamak ve müşteri memnuniyetinin kaybolmaması için etkinlikler düzenler ve herkesin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar planlar. Yine AVM’de görev yapan personelin beklentileri hakkında bilgi sahibi olmasının yanı sıra çalışma saatlerinin düzenlenmesinde ve terfi sisteminde adaletli olmaya dikkat eder.

AVM Yönetimi Eğitimi Neden Gereklidir?

AVM’lerin faaliyetlerinde istedikleri verimi alabilmeleri için profesyonel firmalar tarafından yönetilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu konudaki diğer bir önemli husus ise yönetimdeki her bir bireyin AVM yönetimi eğitim almasıdır. Uçanlar AVM yönetimi, bütün yöneticilerini düzenli olarak hizmet içi eğitimlerden geçirmektedir. Çünkü bu konuda yöneticinin eğitim sürecinin bittiği ve öğrenecek bir şeyi kalmadığı düşüncesini son derece yanlış bulmaktadır. Ayrıca küreselleşen dünyanın iş hayatında farklı yetenekteki yöneticileri ön plana çıkardığının ve farklı düşünemeyen insanların yönetici olarak görev yapmasının imkansız olduğunun farkındadır.

Uçanlar AVM yönetimi, AVM’yi yönetirken teknolojinin sunmuş olduğu nimetlerden faydalandığı gibi kendini sürekli değişim içerisinde olan dünyaya adapte etmek için yeni yönetim tarzlarını sürekli takip etmektedir. Tüm bunlar içinde yönetici olarak görev yapan personelin sürekli olarak AVM yönetimi eğitimlerinden geçmesi gerektiğinin bilincindedir.

Uçanlar AVM Yönetimi Neden Tercih Edilmeli?

Bir alışveriş merkezinin tamamlanarak faaliyete geçmesinin ardından en önemli gereksinimi bir bütün halinde yönetilmesidir. Bu bütünün ve parçalarının en verimli şekilde çalıştırılması içinde AVM yönetiminde uzman olan Uçanlar AVM yönetiminden destek alınması yeterlidir.

AVM yönetiminde gerekli tecrübeye ve yeterliliğe sahip olan Uçanlar AVM yönetimi, iş etiğine ve disiplinine büyük önem veren profesyonel yönetim kadrosuyla AVM yönetimini gerçekleştirmekte ve sektörde her zaman bir adım önde olmak için verimi sürekli artırmaya çalışmaktadır.

AVM yönetimine dair bütün iş ve işlemlerin takibini yapan yönetim kadrosuyla Uçanlar AVM yönetimi, AVM’yi ilgilendiren bütün verileri istatistik halinde derledikten sonra raporlandırmakta ve bütün evrakları arşivleyerek saklamaktadır.

AVM’nin lokasyonunu sağladığı gibi AVM’nin bulunduğu bölgedeki halkın ekonomik ve sosyal durumu, beğeni ve beklentileri hakkında gerekli araştırmaları yapmakta, AVM’nin konseptiyle ilgilenmekte ve sektördeki rakip AVM’lerin durumunu da dikkate alarak doğru kiralama tekniklerini belirlemekte ve marka karmasını yapmaktadır.

AVM bünyesinde faaliyet gösteren mağaza sahiplerine temiz, güvenilir ve konforlu bir ortam sağlayarak en fazla satışı yapmalarına yardımcı olmakta ve ortakların düzenli ve istikrarlı bir kira geliri olmasını temin etmektedir.

AVM’nin yatırımcısı, müşterisi, kiracısı ve yönetim kadrosu geliştirmiş olduğu ayrı ayrı yaklaşım tarzlarıyla verimli, dengeli ve eş zamanlı koordinasyonun sağlanmasına ciddi destek verir.

‘Müşterim kimdir ve beni tercih nedenleri nelerdir?’ sorusunun yanıtını doğru vererek AVM’ye doğru müşteriyi çekmekte ve bu sayede AVM’nin cirosunu artırmaktadır. Ayrıca yönetim giderlerini düşük tuttuğu gibi AVM’nin değerini artırmaya yönelik gerekli çalışmaları yapmaktadır.

AVM müşterilerinin sürekli olarak değişmekte ve artmakta olan beklentileri doğrultusunda rekabet ortamında fark yaratacak hizmet anlayışları geliştirmektedir. Ayrıca böyle bir hizmet anlayışının geliştirilmesinin yanı sıra AVM’deki verimliliğin ve satışın artırılması içinde eğitimin şart olduğunun bilincindedir.

AVM ile ilgili herhangi bir işi yapmadan evvel mevcut durumu analiz ettikten sonra yapılan faaliyetlerin AVM üzerindeki etkisini AVM’ye kattığı değeri farkında olarak bilinçli yönetim için ölçümlemektedir.

Müşteriyi olumlu yönde şaşırtarak sürekli yeni beklentiler içerisine sokmaktadır. Bu sayede sektördeki rakiplerinden ve benzerlerinden farklılaşarak tüketicinin zihninde marka haline gelmektedir.

AVM yönetimiyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyduğu gibi gerekli tüm planlamaları yaparak en doğru şekilde hayata geçirmekte, plan ve stratejileri ara ara revize etmektedir.

Bünyesinde yeterli tecrübeye sahip, öğrenmeyi ve işini seven ekipler kurarak karmaşık problemlere yenilikçi çözümler üretebilmekte, evrensel yönetim ilkeleri arasında yer alan hesap verilebilirliği, şeffaflığı, yenilikçiliği, katılımcılığı, sorumluluğu ve tutarlılığı ön planda tutmaktadır.

Enerji tasarrufu yapmakta ve verimliğin artması için gereken tüm tedbirleri almaktadır. Ayrıca algı yönetimiyle birlikte kurumsal imaj yönetimini başarılı bir şekilde idare ettiği gibi hedef kitleye yönelik pazarlama projeleri geliştirerek AVM cirosunun yükselmesine katkı sağlamaktadır.

AVM’deki kiracılarla düzenli ve sağlıklı bir iletişim kurmakta, mağaza yöneticileri tarafından yapılan önerileri dikkate alarak değerlendirmekte, istişare ve empati yaparak kendi fikirlerinde ve projelerinde ısrarcı olmamaktadır.

AVM’nin pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra mağaza satış ve pazarlama faaliyetleriyle ilgilide sinerji oluşturmak ve verimliliği artırmak için organizeler yapmakta ve ortak projeler üreterek uygulamaktadır.

AVM’nin en iyi şekilde yönetilmesi için yönetici ve personellerini liyakat sahibi kişiler arasından seçmektedir.

Küresel düşünerek yerel hareket eder.

Müşterilerin yaptığı alışverişe neşe ve mizah katarak AVM’de farklı bir hava yaratmaktadır. Alışverişe kattığı neşe ve mizah sayesinde müşterileri ve personeli birbirine bağlamakta, öğrenilen bilgilerin kolay unutulmasının önüne geçmekte ve müşteriler o neşeli anları etrafındakilere ve yakınlarına anlattığı için bir nevi AVM’nin bedava reklamını yaptırmaktadır. Bundan dolayı da alışverişte neşe ve mizah çok önemli bir faktördür.

Birileri tarafından fark edilmek ve takdir edilmek için işini yapmamaktadır. Bunun yerine takdire ve fark edilmeye değer işler yapmayı tercih etmektedir.

Başarılı bir yönetim kadar değerli bir yönetim olmaya da önem verir. Çünkü başarılı bir yönetim verdiğinden fazlasını alır. Değerli bir yönetim ise aldığından fazlasını verir.

Müşterilerin sürekli değişen beğeni ve beklentilerine karşılık verilmesi, rekabet edilmesi, yenilik ve büyüme gereksinimi, hedef kitlenin değişmesi, fiziksel olarak yıpranma, AVM’nin el değişmesi, konseptte yenilemeye gidilmesi gibi sebeplerden dolayı AVM’nin misyonunda ve vizyonunda değişime gidilerek yeni bir misyon ve yeni bir vizyon ile vakti geldiği zaman renovasyona gider. Renovasyon sayesinde yenide gözde olan AVM’nin müşterisinde yüzde 20 ila 50 oranlarında artış olur. Müşteri sayısının artmasıyla birlikte AVM’nin cirosunda da ciddi bir artış olmaktadır. AVM’nin bu yenilenme sürecini ise elden geldiğince müşterilere ve kiracılara rahatsızlık vermeden gerçekleştirmektedir.

Önceki İçerikSite Yönetimi
Sonraki İçerikSite Temizlik Hizmeti